Rímskokatolícka farnosť sv. Bartolomeja,
Košice – Myslava
Myslavská 137/128
040 16  Košice – Myslava

Email: farnostmyslava@gmail.com

Farár:
Mgr. Ján Hudák
0918 777 762

IČO: 31998194
DIČ: 2021986428

Číslo účtu: SK27 0900 0000 0000 8212 1948