Úvod

SVÄTÉ OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH V KOSTOLE SV. BARTOLOMEJA V MYSLAVE

Pondelok – Piatok
(ak nie je v oznamoch ináč)
18.30 hod.
Sobota 7.30 hod.
Nedeľa 8.00, 9.30, 11.00 hod.

SVÄTÉ OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH V KOSTOLE SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO V BAŠKE

Pondelok – Sobota podľa oznamov
Nedeľa 9.30 hod.

V PIATOK SA STRETNEME S BIRMOVANCAMI NA SV. OMŠI O 18.00 HOD. A PO JEJ SKONČENÍ OSTANEME NA SPOLOČNOM STRETNUTÍ V KOSTOLE.

 

26. NEDEĽA „A“

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.
Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“
Odpovedali: „Ten prvý.“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

ZAMYSLENIE

Po Ježišovom vstupe do Jeruzalema a násilnom vyhnaní kupcov z chrámu, Matúšovo evanjelium uvádza tri hrozné podobenstvá, všetky tri namierené proti náboženským vodcom: podobenstvo o dvoch synoch, podobenstvo o vražedných vinohradníkoch a podobenstvo o hostine. Týmto Ježiš spôsobuje, že situácia konfliktu s náboženskými vodcami je ešte viac napätá. Hovorí, že sú: 1) tí, ktorí nerobia to, čo Boh od nich žiada; 2) tí, ktorí si privlastnili moc a zabíjajú tých, kto im bráni v jej vykonávaní; 3) tí, ktorí sa nedostanú na Božiu hostinu. Je pochopiteľné, že v tej chvíli by chceli zabiť aj Ježiša. Nemôžu to však urobiť, lebo ľud stojí na Ježišovej strane a muži chrámu sa ľudu báli.
Podobenstvo je hneď pochopiteľné: Ježišova etika nie je etikou návrhov a slov, ale etikou faktov a skutkov. V Ježišových očiach na tom, čo sa „povie“ nezáleží; záleží na tom, čo sa „robí.“ Predovšetkým vtedy, keď to, čo sa hovorí je pravý opak toho, čo sa robí. To sa stalo dvom bratom z podobenstva. A to je to, čo sa často stáva náboženskej elite: tí, ktorí vo svojich kázňach hovoria proti láske k peniazom, vyzerajú ako všetko ostatné, len nie chudobní; tí, ktorí hovoria proti pýche, zaujímajú pozície moci a dôstojnosti; tí, ktorí sa pasovali za vážnych cenzoroch sexu, skrývajú a chránia sexuálnych delikventov.
Ježiš akcentuje svoje obvinenie vyhlásením, že skupiny, ktorými najviac opovrhovala náboženská elita (mýtnici a prostitútky) ich predídu na ceste do Kráľovstva. Dôležitým aspektom je, že sato deje v prítomnom čase, čiže „už teraz „mýtnici a prostitútky“ vás predchádzajú na ceste do Kráľovstva. Podľa Ježiša, tí, ktorí meškajú na ceste k Bohu, sú tí, ktorí si myslia, že predbehli ostatných a vidia seba samých ako príklad hodný nasledovania.

Prihláška – PSP 2021