Úvod

Vstup a pobyt v kostole je možné len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, šálom alebo šatkou.
Pri vstupe do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky.
Platia aj ostatné pravidlá (nepodávajú sa ruky, sväté prijímanie na ruku, prázdne sväteničky).

Sväté omše vo farnosti:

Farský kostol sv. Bartolomeja (Myslava)

Pondelok – Piatok: 18.15 hod. (ak nie je v oznamoch ináč)
Sobota: 7.30 hod.
Nedeľa: 8.00, 11.00 hod.

Filiálny kostol sv. Štefana Uhorského (Baška)

Pondelok – Sobota: podľa oznamov
Nedeľa: 9.30 hod.

 

Dňa 17. 6. 2021 otec arcibiskup Mons. Bernard Bober,
dekrétom účinným od 30. 6. 2021 odvolal dišpenz,
ktorý oslobodzoval veriacich  od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

„Účasť na spoločnom slávení Eucharistie je naším svedectvom príslušnosti ku Kristovi a jeho Cirkvi a vernosti voči nim, ktorým spoločne svedčíme o Božej svätosti a o svojej nádeji na spásu, vzájomne sa posilňujeme vedením Ducha Svätého.“
(KKC 2182)

„Nastal čas vrátiť sa k spoločnému sláveniu Eucharistie v našich kostoloch a k obnove plnohodnotného života viery každého veriaceho rímskokatolíka.“