Úvod

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava
alebo na webe (každá svätá omša): ikostol.sk

VYSIELANIE (YOUTUBE KANÁL) BUDE:

Nedeľa: 11.00 hod.

Úmysly a ostatné časy slávenia svätých omší v našej farnosti nájdete v kolónke Rozpis bohoslužieb.

 

 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

 

Deti, ktoré sa prihlásili na Prvé sväté prijímanie a ich rodičia,
budú mať spoločné stretnutie v piatok 22. 9. 2023.
Začneme slávením svätej omše o 18.15 hod.
Deti nech zaujmú miesta na svätú omšu vpredu na lavičkách.
Účasť je nutná.

 

 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

 

Svätá omša za účasti birmovancov:
Baška: 27. 9. 2023 (streda): 17.00 hod.
Myslava: 29.9. 2023 (piatok): 18.15 hod.

 

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

 

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva
v budúcom kalendárnom roku v našej farnosti,
nech sa informujú o predmanželskom kurze v Centre pre rodinu v Košiciach.
www.rodinake.sk

 

 

„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja.
Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku;
tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie;
tam, kde je pochybnosť, vieru;
tam, kde je zúfalstvo, nádej;
tam, kde je tma, svetlo;
tam, kde je smútok, radosť.“

Prihláška – PSP