Úvod

Ján Pavol II. o posvätnom ruženci
(zamyslenie)

 

 

Jeden z najväčších pápežov všetkých čias, ktorého svätosť a vplyv je založený na mariánskej oddanosti, nám odovzdal konkrétne pokyny k tomu, ako môžeme z tejto silnej oddanosti profitovať. Na konci svojho života dôrazne povzbudil svätý pápež Ján Pavol II. k modlitbe ruženca a ako jeden z hlavných dôvodov uviedol, že ruženec je “najefektívnejším prostriedkom podpory kresťanského života rozpoznaného predovšetkým v umení modlitby.”
Vo svojej knihe Svätý ruženec vysvetľuje sv. Josemaria logické prepojenie medzi modlitbou ruženca a spomenutou veľkou svätosťou:
aby si sa stal veľkým, staň sa malým
aby si sa stal malým, miluj tak, ako milujú deti, daruj sa tak, ako sa deti dávajú a modli sa tak, ako sa modlia aj deti
miluj tak, ako milujú deti, miluj Pannu Máriu
aby si miloval Pannu Máriu, spoznávaj ju
aby si ju poznal, dobre sa modli ruženec.
Ruženec nerecitujte len tak. Keď sa modlíte, kontemplujte život Ježiša so srdcom Márie. Bez rozjímania, zdôraznil pápež, stratí ruženec svoj význam. Bude ako telo bez duše. Ruženec je predovšetkým meditáciou o tajomstvách Ježiša Krista. Rozjímame o tom, ako žil Boží život lásky.
Zamerajte sa na to, aby ste sa stali Kristovými priateľmi, učte sa o jeho živote a zjednocujte sa s ním.
Ján Pavol II. hovorí, že “ruženec nás mysticky premieňa k obrazu Panny Márie.” Je reakciou na Ježiša a Máriu, pomáha nám počúvať ich, slúžiť im, obdivovať ich, aby sme spoznali ich najhlbšie postoje a cnosti, ich odpovede na výzvy a radosti.
Meditujte o každom tajomstve. Všetky tajomstvá nám pomáhajú spojiť sa v spomienkach s Máriou, ktorá o týchto udalostiach premýšľala. Máme jedinečnú šancu “uvažovať o kráse Kristovej tváre a zažiť hĺbku jeho lásky.”
Pamätajte, že v srdci modlitieb je Ježiš. Celý ruženec a hlavne jeho najdôležitejšia modlitba Zdravas’ Mária je modlitba zameraná na Krista.
V ruženci je naším hlavným cieľom pozerať na Ježišovu tvár spolu s Máriou, ktorej celé srdce bolo zamerané na jej Syna.
Proste o to, aby vám modlitba zlepšila každodenný život. A tak na konci prosme, aby sme meditovaním o tajomstvách ruženca mohli napodobňovať to, čo nám hovoria a z nich získali to, čo nám sľubujú.
Modlitba taká ľahká a napriek tomu tak bohatá si zaslúži byť znovu objavená. V dôvere pozdvihnite ruženec vo svetle Písma a v kontexte každodenného života.

Prihláška – Prvé sväté prijímanie

Prihláška – Sviatosť birmovania