Úvod

20. NEDEĽA „C“

Ježiš povedal svojím učeníkom: ,,Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený, a ako mi je úzko, kým sa to nestane! Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“

ZAMYSLENIE

Diskutuje sa o tom, či témy ohňa a krstu dané do súvislostí s tvrdými slovami o rozdelení rodiny nastolil Ježiš. Nech sa už akokoľvek uvažuje o tomto historickom probléme, Lukáš zjednotil dva citované obrazy s problémom rodinného rozdelenia. Evanjelista tu určite musel vidieť vzťah, ktorý zjednotil tieto materiály prevzaté z Ježišovho učenia. Aký vzťah môže v tom všetkom existovať?
Oheň je prvok, ktorý môže byť ničivým alebo očistným faktorom. Podľa svedectiev Tomášovho evanjelia, Origena a Didyma je tu oheň považovaný za pozitívnu transformačnú silu. Čo sa však týka krstu, pre Ježiša „byť pokrstený“ znamená „byť ukrižovaný“ čiže „trpieť a zomrieť pre ľud.“ Ježiš teda hovorí, že priniesol transformačnú silu, ktorá ak je to nevyhnutné vedie ku konfliktu a smrti. Tak Ježiš vnímal svoje poslanie a život na tomto svete.
Po tom, čo sme povedali, si uvedomujeme, že táto sila, ak zvážime ako fungujú inštitúcie tohto sveta, nevyhnutne vyvoláva konflikt a rozdelenie. Je to až hmatateľne zjavné vo vzťahu k inštitúcii s ktorou sme v najužšom vzťahu od okamihu keď sme prišli na tento svet: rodine. Je zrejmé, že inštitút rodiny dnes prechádza procesom zásadných zmien. Myslíme však na to, čím bola tradičná rodina tzv. „patriarchálna rodina“ sústredená okolo svojej základnej osi, otca a patriarchu, ktorý mal všetky práva a moc v rodinnej skupine.
Tento rodinný model nebol organizovaný na základe lásky, ale na základe moci a ekonomiky. Znamená to, že rodina bola predovšetkým ekonomickou jednotkou. To vytvorilo určité putá závislosti, ktoré neboli zdravé a transparentné, ale servilné a ponižujúce. Ježiš chcel predovšetkým „poľudštiť tento svet a nás, čo v ňom žijeme“ a to zahŕňa proces, ktorý nevyhnutne obsahuje zápas a konflikt slobody.
Stručne povedané: plán Evanjelia je plánom poľudštenia založeným na dvoch základných pilieroch lásky a slobody. Uskutočnenie tohto plánu niekedy stojí krv, pot a slzy, pretože je zásadný.

z internetu spracoval Váš duchovný otec