Úvod

7. NEDEĽA ROK „A“

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.

Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

ZAMYSLENIE

Dať neznamená stratiť, ale získať, lebo vieme, že keď dáme, Otec nám daruje v hojnosti a neodvracať sa od toho, kto si chce od nás niečo požičať je pozvanie Ježiša, aby sme boli pozorní voči núdznym, voči tým, čo nás prosia, bez vypočítavosti.

Evanjeliový text zásadný pre pochopenie celého Evanjelia. Teda preto, aby sme ho mohli žiť. Jednoducho ľahko sa to hovorí, ale ťažko sa to uskutočňuje v živote. Rozuzlenie otázky tkvie v tom: jadro a podstata Ježišovho posolstva spočíva v  DOBROTE. Za predpokladu, že dobrota sa chápe ako základný postoj v živote, v spoločnosti a vo vzťahu s druhými.

Popieranie DOBROTY a radikálna opozícia voči nej je NÁSILIE. Dobrota sa nedosahuje odsúdením násilia. Násilia sa nezbavujeme vysvetľovaním prečo k nemu dochádza, ani analýzou jeho príčin a dôsledkov. To všetko bežne robíme tvárou v tvár brutálnemu násiliu ktoré nás ohrozuje, utláča a spôsobuje nám mnoho utrpenia. To však neznamená, že ho odstránime. Prečo?

Násilie vyplýva z „túžby“ ktorú Boh zakazuje v desiatom prikázaní. Túžba po tom, čo nám nepatrí sa mení na chamtivosť. A chamtivosť mocných „ničí“ slabých. Tieto mechanizmy nášho  odľudštenia spôsobili hospodársku, sociálnu, politickú, kultúrnu a ľudskú krízu, ktorou trpíme. Riešenie?

Hľadáme ho v ekonomickom, politickom, sociálnom, etickom, právnom, náboženskom „poriadku“… Problém však spočíva v tom, že poriadok nemožno dosiahnuť bez zákazov a trestov, bez útlaku a vyhrážania sa. Čiže tak ako „násilie spôsobuje chaos, poriadok spôsobuje násilie.“ Táto dilema nemá riešenie. Preto násilie sa potláča a znovuzrodzuje súčasne a s rovnakou silou. Čo teda robiť?

Ak nazývame Boha najvyšším určujúcim činiteľom ktorý dáva nášmu životu zmysel, to, čo nám ponúka Ježiš ako riešenie je hľadať a nájsť Boha v DOBROTE. Len dobrota odzbrojuje násilie, ruší násilie, obnovuje mier a spolužitie. Tu sa nachádza riešenie a naša budúcnosť.

Plagát – Púť do Ríma

Predmanželské náuky