Úvod

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava.

VYSIELANIE BUDE:

Pondelok – Streda: 18.15 hod.
Štvrtok: 18.00 hod.
Piatok:
18.15 hod.
Nedeľa: 11.00 hod.

Úmysly a ostatné časy slávenia svätých omší v našej farnosti nájdete v kolónke Rozpis bohoslužieb.

Katechézy detí, ktoré sa pripravujú na prijatie Sviatosti eucharistie
budú každý štvrtok o 17.15 hod. na farskom úrade.
Svätá omša za účasti detí
bude po skončení katechézy o 18.00 hod.
vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Myslave.