Úvod

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava.

VYSIELANIE BUDE:

Pondelok, Utorok: 18.15 hod.
Streda: 18.00 hod. (výročie konsekrácie chrámu v Myslave)
Štvrtok: 18.15 hod.
Piatok: 18.00 hod. (1. piatok v mesiaci)
Nedeľa: 11.00 hod.

Úmysly a ostatné časy slávenia svätých omší v našej farnosti nájdete v kolónke Rozpis bohoslužieb.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred 1. piatkom:
Myslava: Pondelok, Utorok: 17.45 – 18.15 hod.
Štvrtok: 17.45 – 18.15 hod.
Baška: Piatok: 16.15 – 17.00 hod.

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA!!!

Stretnutie rodičov a detí začneme
vo ŠTVRTOK 6. 10. 2022 svätou omšou 18.15 hod.
vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Myslave.
Pokračovať budeme aj po skončení svätej omše.
Prosím o účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov.

„Eucharistia je tajomstvom prítomnosti.
Prostredníctvom nej sa najvznešenejším spôsobom
uskutočňuje Ježišov prísľub,
že zostane s nami až do konca sveta.“
Ján Pavol II.

Prihláška – 1. sv. prijímanie

Prihláška – Sviatosť birmovania