Úvod

PRÍĎ PANE

 

Keď počúvame v Adventnom období dávnych prorokov a ich slová o tom, ako túžili a predpovedali narodenie Mesiáša, dnes nám môžu ich riadky pripadať vzdialené. Starodávne. Zaprášené históriou.

Oslavný jazyk, vznešené slová, tajomné vety. Ako nám má v tejto starodávnej reči zahorieť srdce po narodení Kráľa kráľov? Jednoducho. Lebo aj dnes môžeme túžiť, aby prišiel. Aby sa narodil. Aby sa Slovo stalo telom.

Pane, príď už. Túžime, aby si sa narodil do našich vzťahov, pretože si nesieme z celého roka krivdy, zranenia, závisť či ohovárania. Bolí nás nedocenenie, sklamanie v druhých i v sebe, nezáujem. Bolia nás napäté vzťahy v manželstvách, rodinách, susedstvách i vo farnostiach. Iba ty môžeš liečiť tieto rany a trhliny, iba ty ich môžeš zaceliť láskou.

Pane, príď už, poponáhľaj sa.
Potrebujeme ťa, aby si sa narodil.

Potrebujeme zaplniť to prázdno, ktoré v nás zostane, len čo sa skončí štedrá večera, rozbalia sa darčeky a zúčastníme sa na polnočnej omši. Potrebujeme ťa, Dar, ktorý sa nám dáva, aby sme mali život v hojnosti. Potrebujeme Vianoce s tebou, nie bez teba – zaplnené iba materiálnymi vecami a vianočnou pozlátkou.

Pane, príď. Túžime, aby si sa narodil. Lebo bez teba Vianoce nebudú to pravé.

Z pňa Jesseho vypučí ratolesť
a z jeho koreňov výhonok vykvitne.

A spočinie na ňom duch Pánov:
duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily,
duch poznania a bohabojnosti

a naplní ho bázeň pred Pánom.
Nie podľa zdania očí bude súdiť,
ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých
a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme.

I porazí zem prútom svojich úst
a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. Pravda bude pásom jeho bedier
a vernosť opaskom jeho drieku.

Iz 11,1 – 5

Pane, príď už. Chceme, aby si sa už narodil do našich uponáhľaných dní. Do predvianočného stresu, kde ľudia nemajú k sebe bližšie. Aby si priniesol nádej a pokoj do preplnených obchodov, zliav, našej túžbe mať stovky darčekov a uchmatnúť si z vianočného biznis koláča.

z internetu spracoval Váš duchovný otec

Plagát – Púť do Ríma

Ples 2020

Pastiersky list – Advent