Úvod

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS potvrdil že slávenie verejných bohoslužieb je možné,
avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza.

SVÄTÉ OMŠE VO FARSKOM KOSTOLE V MYSLAVE:

PONDELOK 19. 10. o 18.00 hod. (2 členovia rodiny, za ktorú je obetovaná sv. omša)
† Anton, Jozef, Dorota, Jozef

UTOROK 20. 10. o 18.00 hod. (2 členovia rodiny, za ktorú je obetovaná sv. omša)
† Štefan

STREDA 21. 10. o 18.00 hod. (2 členovia rodiny, za ktorú je obetovaná sv. omša)
† Margita, Mária, Ondrej, Mária

ŠTVRTOK 22.10. o 18.00 hod. (2 členovia rodiny, za ktorú je obetovaná sv. omša)
† Emil, Igor

PIATOK 23. 10. o 18.00 hod. (2 členovia rodiny, za ktorú je obetovaná sv. omša)
† Anton, Mária, Anton

SOBOTA 24. 10. o 10.30 hod.
za farnosť

NEDEĽA 25. 10. 2020 o 10.30 hod. (1 člen rodiny, za ktorú je obetovaná sv. omša)
† Ondrej Hovan
† rodičia Hovanoví, Kelbeloví
† Jozef (10. Výr.)

VO FARSKOM KOSTOLE BUDEM PODÁVAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE KAŽDÝ DEŇ POL HODINU PRED SVÄTOU OMŠOU.

SVÄTÉ OMŠE VO FILIÁLNOM KOSTOLE V BAŠKE:

NEDEĽA 25.10. o 9.30 hod. (1 člen rodiny, za ktorú je obetovaná sv. omša)
† Paulina (3. výr.)
† Ružena (11. výr.)

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA BUDÚCI TÝŽDEŇ BUDE ZVEREJNENÝ V SOBOTU VEČER.

SVÄTÉ OMŠE Z TELEVÍZNEJ KAPLNKY – TV LUX
Priame prenosy svätých omší od 1. októbra 2020
Pondelok – Sobota: 7:00 hod., 18:30 hod.
Nedeľa: 10:00 hod., 18:30 hod.

SVÄTÉ OMŠE – RÁDIO LUMEN
Pondelok – Sobota: 8:30 hod., 18:00 hod.
Nedeľa 4. 10. 2020: 10.30 hod., 18.00 hod.

 

29. NEDEĽA „A“

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“

Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“

Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“

Odpovedali mu: „Cisárov.“

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

ZAMYSLENIE

Sme kresťania a Boh nám dáva svoje zákony, ktoré máme dodržiavať, podľa ktorých máme usporadúvať svoj osobný život. Pre mnohých je to dosť náročné, ale ak dospejú až k ich samotnej podstate, vtedy väčšinou pochopia, že o niečom to predsa len je. Pochopia pravý zmysel a význam toho, k čomu nás Ježiš vyzýva: čo je Božie, dajte Bohu.

Prichádzame na to, že Jemu musí patriť najvyššia úcta a prvé miesto v našom každodennom osobnom živote. Veď od neho pochádza a v ňom spočíva všetko. Už to, že žijeme na svete, nás musí neustále nabádať a pohýnať k väčšej úcte k Bohu. On nepotrebuje naše peniaze alebo iné pozemské veci. Jediné čo očakáva, je, že mu úplne odovzdáme svoje srdce, že mu ho otvoríme dokorán, aby ho mohol naplniť svojou prítomnosťou, svojou láskou. Vďaka nej by sme ho potom mohli ešte väčšmi milovať a zároveň milovať aj svojich blížnych a napĺňať tak veľký príkaz lásky: „Miluj Boha nadovšetko aj svojho blížneho ako seba samého.“

Treba venovať Bohu svoj čas. Aj keď sa nám to zdá za zbytočné plytvanie času, ktorého nie je až tak veľa, predsa si musíme uvedomiť, že nám nikdy nebude chýbať. Veď koľkí, keď sa ešte len ráno prebúdzajú, už šomrú, že to bude zase deň! Večer idú spať nervózni, lebo to či ono im nevyšlo, ten alebo tamten ich nazlostil. A pritom stačí tak málo, stačí povedať: Pane Bože, ďakujem ti, že som sa mohol prebudiť, že si sa mi dal dožiť dnešného rána. Obetujem ti celý môj deň so všetkým, čo bude, s dobrým aj zlým. Na sklonku dňa tiež treba poďakovať aj prosiť: Bože môj, vďaka ti za všetko, čo si mi dnes doprial prežiť. Čo bolo zlé, odpusť, a to dobré, nech mi je závdavkom pre večný život. Prosím, bedli nado mnou celú noc, aby som ťa mohol aj zajtra celý deň chváliť za dar života.

Ježiš sa nepozerá na to, ako ten druhý vyzerá, čo má oblečené, aký má účes a pod. Ide priamo do podstaty duše človeka, do jeho srdca. To ho najviac zaujíma, o to má najväčšiu starosť, komu ono patrí. Chce, aby sme sa cez dnešné jeho slovo aj my zamysleli a sami si položili otázku: Komu patrí moje srdce? Komu ho ja dávam?

spracoval Váš duchovný otec

Modlitba k Panne Márii Obišovskej

Na Farskom úrade si môžete vyzdvihnúť aj fotografie zo slávnosti Prvého sv. prijímania a zo Slávnosti birmovania. Zároveň uverejňujem linky na stiahnutie fotografií.

www.krbata.sk/1svm2020/
www.krbata.sk/brm-2020/