Úvod

Vzhľadom na pandemickú situáciu v SR sú sväté omše slávené bez účasti veriacich.

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava.

VYSIELANIE BUDE:
Pondelok – Piatok: 17.30 hod.
Nedeľa: 11.00 hod.

 Úmysly svätých omší nájdete v kolónke Bohoslužby a oznamy.

Počas trvania lockdownu bude kostol otvorený v nedele (28. 11. 2021 a 5. 12. 2021)
pre veriacich na súkromnú modlitbu v časoch
od 09:00 do 11:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod.

Prosím, aby ste pri návšteve kostola dodržiavali všetky hygienické opatrenia.

1. ČÍTANIE – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.

Dnešnou nedeľou sa začína Adventné obdobie. Vieme, že slovo advent preložené do slovenčiny znamená príchod. Myslíme na Ježišov príchod, keď sa narodil v Betleheme. Očakávame jeho príchod v sláve na konci vekov. No Ježiš nie je len v dávnej minulosti alebo vzdialenej budúcnosti. On prichádza aj teraz – už nie ako malé dieťa a ešte nie ako silný vládca. Prichádza k nám vo sviatostiach, najmä v Eucharistii, a tiež vo svojom slove, či presnejšie ako Slovo.

Optikou viery môžeme zachytiť, ako sa k nám Boh neustále približuje a prihovára. Jeho príchod skrze slovo býva často veľmi zaujímavý, lebo človek si môže vybrať, či bude počúvať alebo nie. Starozákonný prorok Jeremiáš má tiež bohatú osobnú skúsenosť so slovom. Negatívnym príkladom je Jeremiášov súčasník, kráľ Sedekiáš. Pozrime sa na túto postavu bližšie.

Dnešné čítanie z Jeremiáša hovorí o spravodlivom výhonku, ktorý vyklíči z Dávida. Pôvodne mal byť tým výhonkom práve Sedekiáš.  Traja predchádzajúci králi Joachaz, Joakim a Jechoniáš priviedli dávidovskú kráľovskú líniu do slepej uličky. Prvý zomiera v zajatí v Egypte. Druhý vládne nespravodlivo a jeho mŕtvola je zaslúžene zhanobená. Tretí je odvedený do babylonského zajatia. Jeremiášova reč o zlých pastieroch sa týkala práve týchto nehodných panovníkov.

Sedekiáš mal všetky predpoklady byť kráľom na správnom mieste. Jeho meno sa prekladá Pán je moja spravodlivosť. Výraz spravodlivý výhonok jednoducho znamená, že je legitímnym potomkom Dávida. Zdalo sa, že na scénu konečne vstúpil niekto, kto bude verným nositeľom Božích prisľúbení. Ale Sedekiáš aj napriek dobrej východiskovej pozícii nenaplnil očakávania. Nepočúval Božie rady, vzbúril sa proti Babylonu a bol vzatý do zajatia.

Keď teda v dnešnom úryvku opäť čítame staršie proroctvo (Jer 23,5–6) o spravodlivom výhonku, ktorý vyklíči z Dávida, už sa tu nemyslí na Sedekiáša. Slovo kráľ sa tu dokonca vôbec nenachádza. Môžeme povedať, že dávidovský kráľovský rod, ktorý mal spolu s chrámom v Jeruzaleme slúžiť ako viditeľný a hmatateľný znak Božej prítomnosti stroskotal. Meno, ktoré najprv patrilo kráľovi, sa teraz stáva novým názvom pre mesto Jeruzalem; Pán – naša spravodlivosť.

Boh dáva svojmu ľudu cez Jeremiáša novú nádej, ale aj novú úlohu. Čosi z toho platí aj pre nás kresťanov. Okoliu má byť zrejmé, že našou spravodlivosťou je Boh. Nestačí volať sa Sedekiáš, rovnako ako nestačí nosiť meno kresťan. Slovo sa chce stať telom a to je program adventnej prípravy. Nakoniec je tu otázka identity spravodlivého výhonku. Kto bude ten legitímny potomok Dávida a odkiaľ vyklíči? Písmo nás vedie k stále hlbšiemu poznaniu, že právo a spravodlivosť prinesie definitívne ten, kto pochádza od Boha a vládne láskou a pokorou – Boží syn Ježiš Kristus.

zdroj: internet

PRAJEM VÁM POKOJNÉ A POŽEHNANÉ PRVÉ ADVETNÉ DNÍ.
Váš duchovný otec

Pastiersky list – Prvá Adventná nedeľa

Pre deti – 1. adventná nedeľa C

Dokument o farnosti TV LUX:
https://www.tvlux.sk/archiv/play/_26771