Úvod

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava
alebo na webe (každá svätá omša): ikostol.sk

VYSIELANIE BUDE:

Pondelok: 17.30 hod.
Nedeľa: 11.00 hod.

Úmysly a ostatné časy slávenia svätých omší v našej farnosti nájdete v kolónke Rozpis bohoslužieb.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA!!!

Vyplnené prihlášky na prijatie Sviatosti birmovania
je potrebné odovzdať do konca februára
v sakristii kostola v Myslave alebo Baške.
Prihlásiť sa môže každý, kto ešte neprijal túto sviatosť, samozrejme aj dospelí.
No najmladší tí, ktorí v budúcom roku dosiahnu 15. rok života.

„Človek musí byť dostatočne smelý, aby si priznal svoje chyby.
Dostatočne múdry, aby z nich ťažil.
A dostatočne silný, aby ich dokázal napraviť.“

Prihláška – Sviatosť birmovania