Úvod

16. NEDEĽA „C“

Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.”

ZAMYSLENIE

Vždy bolo dôležité to, čo nás podľa najhlbšieho obsahu tohto krátkeho rozprávania Marta a Mária učia. Dnes však, v čase zmien, ktoré zažívame je majstrovské učenie, ktoré nám zanechala Mária ešte dôležitejšie. O čo ide? Ak je v súčasnosti niečo úplne jasné, tak je to technologický pokrok. To však, čo žiadny stroj nemôže urobiť je to, čo je špecificky ľudské: citovosť, cit, dobrota, neha… Teda to, čo zvyčajne ponúkajú, symbolizujú ženy. Uvedomujeme si, čo predstavuje žena ktorá počúva a má záujem o „byť s“ druhou osobou či s druhými ľuďmi?
Marta je pomoc a Mária počúvanie. Marta predstavuje „byť pre“ Mária „byť s.“ Marta je služba Mária je spoločenstvo. My všetci ako ľudské bytosti potrebujeme v živote oboje, čiže to, čo reprezentujú Marta a Mária. Preto si všetci želáme, aby sme dostali pomoc a boli vypočutí. Možno, že základný rozdiel medzi týmito dvoma postojmi spočíva v tom, že Marta predstavuje to, čo každý z nás „potrebuje od druhých“ zatiaľ čo Mária reprezentuje to, čo každý „prináša, či dáva iným.“ To vysvetľuje prečo je pomoc taká vítaná a potešujúca, ale oveľa viac je keď nás niekto vypočuje.
Ježiš jasne vyjadruje svoje preferencie pre to, čo predstavuje Mária. Mnoho ľudí je ochotných dať; každý deň je však menej takých, ktorí sú ochotných počúvať. Je tu veľa ľudí, ktorým sa stalo to, čo Marte: mala tak veľa práce, že jej nezvýšil čas na počúvanie. Ježiš si však myslí, že najlepšia vec, ktorú môžeme v živote urobiť, je byť vždy k dispozícii, ochotní počúvať, venovať náš čas, našu pozornosť, náš záujem tomu, čo hovorí druhý, upriamiť náš záujem na to, čo zaujíma druhého alebo druhú, na to čo ho trápi, po čom túži, čo očakáva.
To čo ničí medziľudské vzťahy je nedostatok počúvania. Tento nedostatok ničí manželstvá, rodiny, priateľstvá, ľudské skupiny. Politici zlyhávajú, lebo nepočúvajú občanov. Kňazi a biskupi si primerane neplnia svoje poslanie keď nepočúvajú ľudí, zvlášť keď sa nezaujímajú o tých, ktorí sú veľmi vzdialení od Cirkvi a od Boha. Takým spôsobom sa Cirkev nepochybne viac priblíži k národom a viac sa stotožní s otázkami a potrebami ľudí.

z internetu spracoval Váš duchovný otec