Úvod

Vstup a pobyt v kostole je možné len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, šálom alebo šatkou.
Pri vstupe do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky.
Platia aj ostatné pravidlá (nepodávajú sa ruky, sväté prijímanie na ruku, prázdne sväteničky).

Sväté omše vo farnosti:

Farský kostol sv. Bartolomeja (Myslava)

Pondelok – Piatok: 18.15 hod. (ak nie je v oznamoch ináč)
Sobota: 7.30 hod.
Nedeľa: 8.00, 11.00 hod.

Filiálny kostol sv. Štefana Uhorského (Baška)

Pondelok – Sobota: podľa oznamov
Nedeľa: 9.30 hod.

 

Dokument o farnosti TV LUX:
https://www.tvlux.sk/archiv/play/_26771