Úvod

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava.

VYSIELANIE BUDE:

Pondelok: 18.15 hod.
Streda, Štvrtok: 18.00 hod.
Piatok: 
18.00 hod.
Nedeľa: 
10.30 hod. (Slávnosť prvého sv. prijímania)

Úmysly a ostatné časy slávenia svätých omší v našej farnosti nájdete v kolónke Rozpis bohoslužieb.

Stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na Slávnosť prvého svätého prijímania budú:

Pondelok: 19.00 hod. (nácvik slávnosti)
Štvrtok: 18.00 hod. (sv. omša) + nácvik
Sobota: 9.00 hod. (spovedanie)
Nedeľa: 10.30 hod (slávnosť)

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v našej farnosti bude:

Myslava: Pondelok: 17.30 hod.
Utorok: 10.00 hod.
Štvrtok: 17.00 hod.

Baška: Piatok: 16.30 hod.

Prihláška – 1. sv. prijímanie

Prihláška – Sviatosť birmovania

Oázové leto