Úvod

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava
alebo na webe (každá svätá omša): ikostol.sk

VYSIELANIE BUDE:

Pondelok: 17.30 hod.
Nedeľa: 11.00 hod.

Úmysly a ostatné časy slávenia svätých omší v našej farnosti nájdete v kolónke Rozpis bohoslužieb.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI!!!

Myslava: Sobota 1. 4. 2023 od 15.00 do 16. 00 hod.
Baška: Sobota 1. 4. 2023 od 15.00 do 16. 00 hod.

Chorých v domácnosti budem spovedať
v pondelok 3. 4. 2023 od 9.00 hod.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE!!!

Katechéza pre deti bude
na farskom úrade v Myslave dňa 30. 3. 2023 o 17.30 hod.
Po jej skončení bude svätá omša za účasti detí
vo farskom kostole v Myslave o 18.15 hod.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Svätá omša za účasti birmovancov:
Baška: Streda 29. 3. 2023 o 17.00 hod.
Myslava: Piatok 31. 3. 2023 o 17.30 hod.

POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY

MYSLAVA
Piatok
: 17.00 hod. (Ružencové bratstvo)
Nedeľa: 15.00 hod. (Korunka Božieho milosrdenstva) + Krížová cesta

Palmová nedeľa: Členovia RB a BBSJ

BAŠKA
Piatok: 17.00 hod.
Nedeľa: 14.00 hod.

„Všetky dobré zásady sú už napísané.
Teraz už ostáva len ich zrealizovať

Prihláška – Sviatosť birmovania