Úvod

Vitajte na webovej stránke
Rímskokatolíckej farnosti sv. Bartolomeja
Košice – Myslava

 

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na:
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava
alebo na webe (každá svätá omša): ikostol.sk

YOUTUBE KANÁL:

Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA „B“ (23. 6. 2024): 11.00 hod.

Úmysly a ostatné časy slávenia svätých omší v našej farnosti nájdete v kolónke Rozpis bohoslužieb.