Úvod

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava.

VYSIELANIE BUDE:

Pondelok: 17.30 hod.
Štvrtok: 18.00 hod.
Piatok: 17.30 hod.
Nedeľa: 11.00 hod.

Úmysly a ostatné časy slávenia svätých omší v našej farnosti nájdete v kolónke Rozpis bohoslužieb.

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA!!!

Svätá omša za účasti detí v Myslave tento týždeň nebude, nakoľko je vo štvrtok prikázaný sviatok
Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI:

MYSLAVA
SOBOTA (17. 12. 2022): 15.00 – 16.00 hod.

BAŠKA
SOBOTA (17. 12. 2022): 15.00 – 16.00 hod.

„Najsmutnejším aspektom dnešného života je to,
že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie,
ako spoločnosť nadobúda múdrosť.“

Isaac Asimov

Ples 2023

Prihláška – 1. sv. prijímanie

Prihláška – Sviatosť birmovania